Privacybeleid

Bij het plaatsen van informatie op deze website dient u uw persoonsgegevens op te geven. Deze gegevens worden verwerkt door Retro-Lifestyle.be en worden niet aan derden doorgegeven, behalve in het geval van wettelijke verplichtingen.

Retro-Lifestyle.be eerbiedigt de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens.

Uw persoonsgegevens worden bewaard op beveiligde servers en Retro-Lifestyle.be doet het nodige om misbruik van uw persoonsgegevens te vermijden.

U beschikt over een recht van toegang tot en verbetering van uw persoonsgegevens. U beschikt eveneens over het recht om uw persoonsgegevens te laten schrappen. Daarvoor kunt u contact opnemen met de webmaster.
Voor gegevens van uw winkel, horecazaak of evenement kunt u via de betreffende rubriek inloggen om deze in te kijken en eventueel te wijzigen.

Op deze website gebruiken we cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een webserver en op de harde schijf van uw computer wordt bijgehouden. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte internetsite en bevat een aantal gegevens over dit bezoek, bvb. uw e-mailadres zodat u telkens vlot kunt inloggen.

Dit document kan op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. U wordt daarom aangeraden deze pagina regelmatig te raadplegen voor de meest recente versie.

Indien u vragen of opmerkingen hebt i.v.m. het privacybeleid of uw persoonsgegevens kunt u steeds contact opnemen met de webmaster van Retro-Lifestyle.be.